Thanh Hóa: Hơn 36.000 ha đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về phương án kiểm kê rừng trên địa bàn, từ năm 2014-2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng, huyện, thị và các xã đã kiểm kê được hơn 693.351 ha rừng và đất chưa có rừng. Trong đó, diện tích quy hoạch lâm nghiệp hơn 565.544 ha; ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 36.807 ha.

“Để thực hiện được con số kiểm kê trên, chúng tôi đã tổ chức 35 lớp tập huấn từ cấp tỉnh đến huyện, xã. Việc kiểm kê này đóng vai trò rất quan trọng, góp phần giúp cơ quan chức năng thống kê chính xác diện tích rừng hiện có, độ che phủ rừng; trữ lượng rừng và gỗ rừng. Đồng thời, phân loại rừng và thống kê chính xác các lô, thửa rừng đến từng đơn vị và hộ gia đình”, ông Lê Thế Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm nhấn mạnh.

Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đang giao Sở NN-PTNT và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá cụ thể trữ lượng rừng, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh lên phương án, kế hoạch khoanh nuôi, bảo vệ, khai thác, tái sinh rừng một cách hợp lý.