Đề xuất tăng phí nước thải mỗi năm

ThienNhien.Net – “Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM sẽ được thu theo tỉ lệ 10% giá nước sạch (chưa thuế giá trị gia tăng)”.

Sở Tài chính vừa đề xuất phương án thu phí như trên để UBND TP trình HĐND TP thông qua, thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Sở Tài chính cho biết theo lộ trình giá nước sạch giai đoạn 2016-2019, giá nước sạch bình quân sẽ tăng từng năm. Cụ thể, năm 2016 giá này là 939 đồng/m3 và lần lượt các năm sau là 1.014 đồng/m3 (năm 2017), 1.095 đồng/m3 (năm 2018), 1.183 đồng/m3 (năm 2009) và 1.277 đồng/m3 (năm 2020). Như vậy, phí nước thải sinh hoạt cũng sẽ tăng tương ứng.

Theo Sở Tài chính, phương án thu phí nước thải trên đã được nhiều đơn vị liên quan thống nhất. Nếu thu theo mức đề xuất này, giai đoạn 2016-2020, TP sẽ thu phí nước thải được khoảng 2.510 tỉ đồng. Số tiền này sẽ chi cho việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và vận hành các nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn TP.