Thanh Hóa: Bảo tồn 2 loài cây quý hiếm

Nhiều cây sến ở Rừng sến Tam Quy, Hà Trung, Thanh Hóa đang bị cây lim chèn ép không gian dinh dưỡng, làm hạn chế sự phát triển. (Ảnh: Báo Thanh Hóa )

ThienNhien.Net – Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai dự án bảo tồn và phát triển bền vững hai loài cây Sến mật (Madhuca Pasquieri) và Vàng tâm (Manglietia fordiana). Đây là hai loài cây bản địa quý hiếm, đặc trưng của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và có trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới.

Theo dự án, Khu bảo tồn sẽ thực thi các dự án khảo sát, điều tra đánh giá hiện trạng, phân bố và đặc tính sinh thái, đặc tính sinh trưởng của hai loài cây này, đồng thời xác định các tác động vào quần thể Sến mật và Vàng tâm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu; đồng thời khảo sát, điều tra, đánh giá các mối đe dọa và đề ra giải pháp bảo tồn, phát triển đối với hai loài Sến mật và Vàng tâm.

Khi nhân giống, các cán bộ của khu bảo tồn sẽ thực hiện chọn lựa cây mẹ và nhân giống bằng phương pháp gieo hạt tại vườn ươm, qua đó góp phần duy trì tính đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển các loài cây bản địa, quý hiếm trong khu bảo tồn thiên nhiên này.

Dự án cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, chính quyền địa phương, xây dựng băng, đĩa tư liệu về hai loài cây bản địa này. Các cán bộ trong ban dự án cũng in ấn, cấp phát hàng nghìn tờ rơi đến người dân để phục vụ công tác tuyên truyền.

Sến mật và Vàng tâm là hai loài cây có giá trị kinh tế cao (với 1m3 có giá trên 10 triệu đồng), dùng để làm nhà, cửa. Cũng chính vì vậy, hai loài cây này đang bị áp lực khai thác rất lớn. Hiện tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Hu còn lại rất ít hai giống cây Sến mật và Vàng tâm có đường kính 1-2m.