Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tuyển 02 vị trí

Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đang tuyển 01 Cán bộ dự án bộ phận Can thiệp và 01 Cán bộ dự án bộ phận Hành chính.

Liên hệ:

Bà Vũ Thị Thu Lan, Trưởng bộ phận Hành chính
Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS
Tầng 8, 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Email: vtlan@mohaids.gov.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 17:00 ngày 25/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.