SI tuyển Giám đốc xây dựng năng lực

Tổ chức Social Impact và đối tác PeaPros cần tuyển Giám đốc xây dựng năng lực cho dự án The Learns – do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ trong 5 năm – để hỗ trợ nhân viên USAID và các đối tác thực hiện các chương trình, hoạt động hiệu quả, minh bạch thông qua việc sử dụng dữ liệu, hợp tác và học tập.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/03/2020

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.