World Vision tuyển Điều phối viên

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Điều phối viên, làm việc tại Điện Biên.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 23/11/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.