Agriterra tuyển Tư vấn

Tổ chức Agriterra tuyển Tư vấn xây dựng năng lực tiếp thị trực tuyến cho các hợp tác xã nông nghiệp, làm việc tại các tỉnh thành của dự án trong vòng 1 tháng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 19/4/2020

Liên hệ: tam@agriterra.org