Room to Read tuyển Cán bộ truyền thông

Tổ chức Room to Read tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Cán bộ truyền thông, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (tiếng Anh) đến địa chỉ email hrvn@roomtoread.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.