VietHealth tuyển dụng cán bộ

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) cần tuyển một số cán bộ làm việc cho dự án HIV/AIDS. Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2010.


Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là một tổ chức phi chính phủ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt về sức khỏe tình dục và sinh sản, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phát hiện và phục hồi chức năng cho người khuyết tật và phòng chống HIV/AIDS.

Sứ mệnh và mục tiêu: Sứ mệnh cốt lõi của VietHealth là nâng cao khả năng tiếp cận của người dân tới các dịch vụ y tế cơ bản, VietHealth tập trung vào việc thực hiện các dự án mang tính bền vững tại những nơi cần quan tâm nhất tại Việt Nam, với đối tượng trọng tâm là nhóm người có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn và dễ bị tổn thương.

Mục tiêu của VietHealth là nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy việc thay đổi hành vi, nâng cao năng lực của nhân viên và các cơ quan tại cấp địa phương, đảm bảo các dự án chương trình tác động tích cực, lâu dài tới sức khỏe cộng đồng.

VietHealth đang tìm kiếm ứng viên cho các vị trí sau đây:

1. Cán bộ Dự án x 04
Nhiệm vụ và Bổn phận:
Hỗ trợ Quản lý Dự án trong việc điều hành dự án để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả và đúng cam kết và mục tiêu đã đề ra.
Thu thập và phân phát thông tin dữ liệu và khuyếch trương sáng kiến mới.
Tham gia tích cực và hỗ trợ đồng đội khi được yêu cầu.
Giám sát chi tiêu dự án với ngân sách.
Dưới sự hướng dẫn của Kế toán, quản lý và giám sát hiệu quả chi tiêu của dự án.

2. Bác sỹ x 02
Nhiệm vụ và Bổn phận:
Quản lý Phòng Phục hồi chức năng và cung cấp dịch vụ lâm sàng về phục hồi chức năng cho dự án Phòng Phục hồi chức năng trẻ em tại Hà Nội với chất lượng cao và chuyên nghiệp.
Tham gia tích cực và hỗ trợ đồng đội khi được yêu cầu.
Giám sát chi tiêu dự án với ngân sách.
Dưới sự hướng dẫn của Kế toán, quản lý và giám sát hiệu quả chi tiêu của dự án.

3. Kỹ thuật viên PHCN/VLTL x 06 (Ngôn ngữ trị liệu và vận động trị liệu)
Nhiệm vụ và Bổn phận:
Cung cấp dịch vụ lâm sàng về phục hồi chức năng cho dự án Phòng Phục hồi chức năng trẻ em tại Hà Nội với chất lượng cao và chuyên nghiệp.

4. Giáo viên mẫu giáo: x 04
Nhiệm vụ và Bổn phận:
Dạy dỗ trẻ em và hỗ trợ trong việc cung cấp dịch vụ lâm sàng về phục hồi chức năng cho dự án Phòng Phục hồi chức năng trẻ em tại Hà Nội với chất lượng cao và chuyên nghiệp.

Chuyên môn: Bác sỹ đa khoa, Y học cổ truyền dân tộc, Y tế cộng đồng muốn chuyển đổi sang PHCN và thực hiện dự án và các bằng cấp chuyên môn liên quan.

Vui lòng gửi Đơn xin việc và hồ sơ tới Giám đốc VietHealth, trước ngày 30/10/ 2010; email: hrviethealth@gmail.com hoặc TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẺ EM VIETHEALTH, số 39A, Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Ứng cử viên được chọn qua vòng sơ khảo sẽ được mời đến phỏng vấn và làm bài test vào tháng 11 năm 2010.