Vỡ đập chất thải quặng sắt tại Brazil, hàng chục người chết và mất tích