SNV tuyển Chuyên gia tư vấn

Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV) tuyển 01 Chuyên gia tư vấn cho Dự án MB-REDD.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email HNguyenThiHong@snvworld.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.