AAV tuyển 02 vị trí

Tổ chức ActionAid tại Việt Nam (AAV) đang tuyển 01 Cán bộ truyền thông và 01 Cán bộ chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email job.aav@actionaid.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 02/11/2015