SME tuyển 02 vị trí

Dự án Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SME) tỉnh Trà Vinh đang tuyển 01 Cán bộ môi trường và 01 Cán bộ Giới và Dân tộc.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email quangsmetv@gmail.com hoặc quang.nguyen@smetravinh.vn.

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/10/2015.