WVV tuyển Tư vấn dự án

Tổ chức tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Tư vấn dự án.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 27/7/2022