Quỹ Fred Hollows tuyển Quản lý chương trình

Quỹ Fred Hollows đang tuyển 01 Quản lý chương trình cao cấp, làm việc tại VP Đà Nẵng.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ online trước ngày 26/10/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.