Dự án IDEO tuyển Trưởng phòng Truyền thông

Dự án IDEO tuyển gấp 01 vị trí Trưởng phòng Truyền thông, làm việc tại Hà Nội và công tác tại các tỉnh dự án.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: thaopd0605@gmail.com và IDEO@wcasia.org.

Hạn chót: 22/05/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.