Chương trình học bổng Nhật Bản – IMF

Chương trình học bổng Nhật Bản – IMF dành cho sinh viên châu Á (JISPA) cung cấp cơ hội học bổng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học niên học 2013-2014.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/12/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.