Tăng cường hợp tác APEC về quản lý rủi ro thiên tai

ThienNhien.Net – Sau hai ngày làm việc với bốn phiên thảo luận và nhiều tham luận, ý kiến của hơn 100 đại biểu và chuyên gia, chiều 19-9, Hội thảo APEC về quản lý rủi ro thiên tai đã kết thúc, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hội thảo đã đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro thiên tai với cách tiếp cận dựa vào cộng đồng và gắn kết với các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác APEC cũng như đóng góp của APEC đối với các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai…

Hội thảo thông qua báo cáo trình Hội nghị quan chức cao cấp APEC về quản lý rủi ro thiên tai lần thứ 9, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế lần thứ 27 và Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 23 tháng 11 tới, tại Ma-ni-la (Phi-li-pin).

Nguồn: