Ứng phó biến đổi khí hậu ngành năng lượng và giao thông

ThienNhien.Net – Bộ Công thương vừa tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng và giao thông” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Mục tiêu dự án nhằm tập trung xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng và giao thông cho 5 bộ, địa phương gồm: Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thanh Hóa.

Dự án gồm hai giai đoạn chính: Giai đoạn 1 (1/2012 – 1/2013) tiến hành xây dựng báo cáo kỹ thuật về giảm nhẹ và thích ứng làm cơ sở xây dựng kế hoạch hành động cho 5 bộ, địa phương; Giai đoạn 2 (1/2013 – 1/2014) thiết kế 5 dự án thí điểm cho đến giai đoạn tiền khả thi.