Điều tiết nước các hồ chứa thủy điện ở Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thống nhất lịch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện, bổ sung nước cho hạ du trong thời gian căng thẳng về nguồn nước tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Từ nay đến hết tháng 8/2014, EVN sẽ nỗ lực, kể cả phải phát điện bằng dầu trong mùa khô để đảm bảo cấp nước đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 15/5 đến 6/6, các hồ thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh ở lưu vực sông Ba-Bàn Thạch sẽ xả nước qua phát điện với tổng lưu lượng xả từ 40 m3/s trở lên và từ ngày 7/6 đến 31/8 sẽ từ 35-40 m3/s.

Ở lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, từ ngày 10-31/5, hồ thủy điện A Vương sẽ xả nước qua phát điện ít nhất 18 giờ/ngày với tổng lưu lượng xả từ 39m3/s trở lên.

Từ ngày 15-31/5, hồ thủy điện Đăk Mi 4 sẽ xả nước qua phát điện ít nhất 18 giờ/ngày với tổng lưu lượng xả từ 50 m3/s trở lên.

Từ ngày 15-31/5, hồ thủy điện Sông Tranh 2 sẽ xả nước qua phát điện ít nhất 18 giờ/ngày với tổng lưu lượng xả từ 110 m3/s trở lên.

Hồ thủy điện A Vương trong mùa khô (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Hồ thủy điện A Vương trong mùa khô (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Hồ thủy điện Đơn Dương ở lưu vực sông Cái-Phan Rang sẽ xả nước với lưu lượng từ 16-18 m3/s từ ngày 1-31/5 và từ ngày 1/6 đến 31/8 tùy thuộc nhu cầu dùng nước và khả năng nguồn nước sẽ vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện phù hợp.

Đối với lưu vực sông La Ngà-Lũy, từ ngày 1-31/5, hồ thủy điện Đại Ninh sẽ xả nước ít nhất 12 giờ/ngày với lưu lượng trung bình 17 m3/s và từ 10-20 m3/s từ ngày 1/6 đến 31/8.

Hồ thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi sẽ xả nước ít nhất 12 giờ/ngày với lưu lượng trung bình 35 m3/s từ ngày 1/5 đến 30/6 và từ ngày 1/7 đến 31/8 tùy thuộc nhu cầu dùng nước và khả năng nguồn nước sẽ vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện phù hợp.

EVN cũng cho biết, mục tiêu vận hành hệ thống điện trong tháng Năm này là khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và tuabin khí để đảm bảo cấp điện miền Nam.

Các nguồn thủy điện khai thác theo kế hoạch điều tiết nước đã được Tổng cục Thủy lợi và các địa phương thống nhất để vừa đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du khu vực miền Trung-Tây Nguyên, vừa đảm bảo cho kế hoạch phát điện trong các tháng mùa khô tiếp theo.

Mặt khác, các Tổng Công ty Điện lực còn đảm bảo cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH.

Trong 4 tháng đầu năm nay, sản lượng điện thương phẩm cả nước đạt 38,5 tỷ kWh, tăng 8,31% so với cùng kỳ năm 2013.