Nghiên cứu thông tin báo nêu về tư nhân đầu tư vào thị trường truyền tải điện

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin báo nêu về tư nhân đầu tư vào thị trường truyền tải điện.
Trước đó, Báo điện tử VietnamFinance ngày 29 tháng 10 năm 2020 có đưa thông tin: Việc tư nhân tham gia đầu tư hệ thống truyền tải điện cần có quy định cụ thể, bởi nếu có quá nhiều thành phần tham gia thì mức độ nguy cơ sự cố càng lớn.

Về thông tin nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu, đánh giá.

Nguồn: