PATH tuyển Cán bộ kỹ thuật cao cấp

Tổ chức quốc tế PATH đang tuyển 01 Cán bộ kỹ thuật cao cấp, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ online trước ngày 30/09/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.