CARE tuyển Nhóm tư vấn

Tổ chức Care International cần tuyển Nhóm tư vấn thực hiện hoạt động tập huấn về thông tin truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ  tới địa chỉ email: procurement@care.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây