UN Women tuyển Thực tập sinh

UN Women tại Việt Nam đang tuyển 01 Thực tập sinh hành chính.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email procurement.vietnam@unwomen.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/9/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.