WWF tuyển Cán bộ tài chính

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cần tuyển 02 Cán bộ tài chính dự án, làm việc tại Huế và Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: recruitment.vn@wwf.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/02/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây