World Vision tuyển 02 vị trí

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (World Vision) hiện đang tuyển 01 Cán bộ IT và 01 Cán bộ Hành chính làm việc Hà Nội.

Đối với vị trí Cán bộ IT, liên hệ:

Ban Con người và Văn hóa, World Vision Việt Nam
Tầng 4, tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội
Tel: 04. 39439920 (114).
Email: job_application@wvi.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây: Mô tả công việc, Mẫu đơn xin việc

Đối với vị trí Cán bộ Hành chính, nộp đơn xin việc online trước ngày 28/09/2015