CISDOMA tuyển Cán bộ dự án 

Viện tư vấn phát triển nông thôn và miền núi (CISDOMA) cần tuyển Cán bộ dự án Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới.

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2020

Liên hệ: nha.ntt@cisdoma.org.vn