Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tuyển Cán bộ dự án

Ban quản lý dự án thành phần Y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y Tế do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ cần tuyển 01 Cán bộ dự án (Dược sỹ), làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Bà Vũ Thị Thu Lan
Ban Quản lý dự án thành phần y tếm Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS
Tầng 8, 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Email: vtlan@mohaids.gov.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.