TRAC tuyển Quản lý dự án

Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam-Thụy Điển (TRAC) đang tuyển 01 Quản lý dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email trac-sv@hmu.edu.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.