FHI 360 tuyển Cán bộ M&E

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) cần tuyển Cán bộ kỹ thuật, giám sát và đánh giá (M&E), làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/12/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.