FFI tuyển Tư vấn

Tổ chức Động thực vật Quốc tế (FFI) tại Việt Nam đang tuyển 01 Chuyên gia Tư vấn thực hiện đánh giá hiện trường tại Quản Bạ, Hà Giang.

Liên hệ:

Văn phòng FFI, 340 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
Email: viet.hong.le@fauna-flora.org; cc dung.huu.nguyen@fauna-flora.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.