WWF tuyển Tư vấn viên

Tổ chức WWF tại Việt Nam cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội.
– 01 tư vấn viên truyền thông. Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/04/2022
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
– 01 cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ: 03/05/2022
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.