AAV tuyển tư vấn

Tổ chức ActionAid Việt Nam tuyển tư vấn tập huấn kỹ năng viết đề xuất sáng kiến về phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Hạn nộp hồ sơ: 27/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.