VFD tuyển Giảng viên về quản lý dự án

Dự án Rừng và Đồng Bằng được tài trợ bởi Tổ chức phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Việt Nam đang tuyển vị trí Giảng viên về quản lý dự án tại Nam Định và Long An

Liên hệ:

Lê Sơn, Tổ chức Quốc tế Winrock

Email: winrockvfd@gmail.comson.le@winrock.org

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 16/12/2014

Thông tin chi tiết tại đây.