Thi ảnh “Đối thoại với dòng sông” qua Facebook

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) phát động cuộc thi về nhiếp ảnh thông qua mạng xã hội Facebook với sự kiện mang tên “Thi ảnh Đối thoại với dòng sông” dành cho mọi công dân có sử dụng facebook, không phân biệt quốc tịch.

Liên hệ:

Văn phòng Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN)
Địa chỉ: phòng 801, nhà Hacisco,
số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Thời gian nhận bài thi: từ ngày 1/5 đến 30/09/2015

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây.