VVOB tuyển Cố vấn

Tổ chức VVOB Việt Nam đang tuyển 01 Cố vấn về giáo dục quốc gia hỗ trợ thực hiện chương trình 5 năm 2017-2021, làm việc tại Đà Nẵng và các vùng dự án tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến Mrs. Nguyễn Phương Anh – Phó giám đốc Chương trình, email: phuonganh.n@vvob.be

Hạn chót: 21/09/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.