ICRAF tuyển Cán bộ Giám sát và Đánh giá

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Nông lâm kết hợp (ICRAF) tuyển 01 Cán bộ giám sát và đánh giá.

Liên hệ:

Địa chỉ: số 17A, Nguyễn Khang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: ICRAF-VIETNAM@CGIAR.ORG

Hạn chót nộp hồ sơ: 17/08/2015

Thông tin chi tiết công việc xem tại đây.