WWF tuyển Cán bộ tài chính cao cấp

Quỹ động vật hoang dã thế giới tại Việt Nam (WWF) tuyển 01 Cán bộ tài chính cao cấp, làm việc tại Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm mời gửi hồ sơ về địa chỉ email: recruitment.vn@wwfgreatermekong.org

Hạn chót: 17/08/2015

Thông tin chi tiết công việc xem tại đây: Thông báo tuyển dụng; Mô tả công việc