SNV tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV) tuyển 01 Thực tập sinh cho Dự án ENRICH II 2015-2018.

Các ứng viên quan tâm mời gửi hồ sơ về địa chỉ email: snvvietnamjobs@snvworld.org

Hạn chót: 21/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.