SRD tuyển Thực tập sinh

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) tuyển 01 Thực tập sinh làm việc toàn thời gian tại Hà Nội và công tác thường xuyên tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: recruitment@srd.org.vn

Hạn chót: 28/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.