Oxfam Anh tuyển tư vấn ngắn hạn

Tổ chức Oxfam Anh đang cần tuyển tư vấn viên để tiến hành Đánh giá nhu cầu đào tạo (TNA) tại tỉnh Ninh Thuận từ ngày 14 – 18/5/2012.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 03/5/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.