DAI tuyển Chuyên gia

Tổ chức Development Alternatives Incorporated (DAI) cần tuyển Chuyên gia tư vấn bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 22/5/2020