Bất cập trong quản lý, bảo vệ rừng ở Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, công tác quản lý và bảo vệ rừng ở các tỉnh Tây Nguyên vẫn còn nhiều bất cập. Tài nguyên rừng trên địa bàn vì vậy ngày càng bị suy giảm, thu hẹp, đất rừng bị lấn chiếm trái phép ngày càng tăng, gây nhiều bức xúc trong dư luận. 6 tháng đầu năm nay, tại các tỉnh Tây Nguyên đã xảy ra 3.641 vụ vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, trong đó có 93 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng trái phép lấy đất sản xuất, với diện tích rừng bị phá là hơn 236 ha.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tình trạng chặt phá rừng, chống người thi hành công vụ ở các tỉnh Tây Nguyên vẫn diễn biến phức tạp; trọng điểm của tình trạng khai thác gỗ trái phép tập trung chủ yếu tại các khu vực còn rừng tự nhiên, khu vực biên giới, vùng giáp ranh, các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Yok Đôn, Chư Yang Sin, Khu Bảo tồn thiên nhiên Đắc Uy, Ea Sô…

Việc kiểm tra, kiểm soát, truy quét lâm tặc, triệt phá các băng nhóm, đầu nậu gỗ, quản lý các phương tiện độ chế, các cơ sở chế biến gỗ nhiều nơi chưa nghiêm. Tình trạng buôn bán gỗ lậu ở các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Chính quyền các cấp, các chủ rừng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, thiếu kiên quyết chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng thường xuyên, đồng bộ. Thậm chí, một số UBND xã nhiều khi còn làm ngơ hoặc có biểu hiện “tiếp tay” tham gia phá rừng, lấn chiếm rừng, đất rừng trái phép. Trong khi đó, công tác phục hồi rừng, trồng mới rừng ở các tỉnh Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế.