SCDI tuyển Kế toán

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Cộng đồng (SCDI) đang tuyển 01 Kế toán viên làm việc tại Hà Nội.

Hồ sơ xin việc vui lòng gửi bản mềm đến email ngapham@scdi.org.vn (không nộp trực tiếp hoặc liên lạc điện thoại)

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/7/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.