Bắc Cạn lại chủ trương thăm dò mỏ vàng Pác Lạng

ThienNhien.Net – Tỉnh Bắc Cạn lại chủ trương tìm kiếm đơn vị thăm dò mỏ vàng Pác Lạng, mỏ vàng gốc lớn nhất tỉnh, nằm ở huyện Ngân Sơn để làm cơ sở cấp phép khai thác.

Năm 2014 tỉnh Bắc Cạn đã chủ chương lựa chọn đơn vị thăm dò mỏ vàng Pác Lạng. Tuy nhiên, sau đó dư luận phản ứng việc có ý định lựa chọn một đơn vị thăm dò không phù hợp với các tiêu chí đề ra.

Mỏ vàng Pác Lạng có hàng trăm đường hầm.
Mỏ vàng Pác Lạng có hàng trăm đường hầm.

Ngày 3-7-2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn có Văn bản số 639/STNMT-KS đề nghị UBND tỉnh: “Huỷ nội dung Thông báo số 95/TB-UBND ngày 6-8-2014 của UBND tỉnh”. Đây là thông báo về lựa chọn đơn vị thăm dò mỏ vàng Pác Lạng.

Tháng 6-2014 tỉnh lại có chủ trương tìm kiếm đơn vị thăm dò mỏ vàng này để làm cơ sở cấp phép khai thác. Thực hiện chủ trương này, cũng tại Văn bản số 639/STNMT-KS, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn đề nghị tỉnh cho phép sở này thực hiện các thủ tục thông báo công khai thời gian tiếp nhận hồ sơ thăm dò mỏ vàng Pác Lạng cho các đơn vị có nhu cầu biết để tham gia.

Trước đó, ngày 6-4-2012, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-ĐCKS phê duyệt Báo cáo kết quả tính tài nguyên thuộc Đề án “Thăm dò vàng và các khoáng sản đi kèm khu vực Pác Lạng” do Liên danh các Công ty ARP (Vương quốc Anh), Tổng Công ty Khoáng sản (Vinacomin) và Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Cạn lập.

Theo đó, trên diện tích 3,7 k2 (vùng lõi mỏ vàng), tổng tài nguyên vàng dự tính và dự báo là 2.550 kg cấp 333+ 334a, trong đó cấp 333 là 487,76 kg.

Việc bảo vệ mỏ vàng Pác Lạng thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Dù ngân sách rất eo hẹp, nhưng mỗi năm địa phương phải chi hàng tỷ đồng để bảo vệ mỏ vàng này, trên thực tế việc khai thác trái phép vẫn diễn ra.

Dư luận đề nghị, việc cấp phép thăm dò khai thác, tỉnh Bắc Cạn cần lựa chọn được một đơn vị độc lập, có chuyên môn, có năng lực để đánh giá trữ lượng khoáng sản một cách khách quan, chính xác. Trên cơ sở đó, tỉnh đấu giá quyền khai thác nhằm bảo đảm lợi ích của Nhà nước, tránh tình trạng khai thác không qua đấu giá, cơ quan quản lý không quản lý được, gây thất thoát tài nguyên, thất thu cho ngân sách như đã từng diễn ra trên địa bàn những năm qua.