CARE tuyển quản lý dự án

Tổ chức CARE Việt Nam cần tuyển quản lý dự làm việc tại Hà Nội và thường xuyên đi công tác theo yêu cầu.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/9/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.