CRS tuyển nhóm tư vấn

Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) đang tuyển 01 Nhóm Tư vấn nâng cấp trang web học giáo dục từ xa cho trẻ khuyết tật & thư viện điện tử về giáo dục hòa nhập.

Liên hệ:

Bà Trần Thị Thu Hằng, CRS: hang.tran@crs.org

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Phó Ban Quản lý Dự án Bộ GD&ĐT: nthoan@moet.edu.vn

Ông Lý Quốc Huy, Ban quản lý dự án Bộ GD&ĐT: lqhuy@moet.edu.vn

Hạn chót: Trước 12h00 ngày 27/5/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.