FNF tuyển quản lý dự án

Tổ chức Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) cần tuyển quản lý dự án chương trình biến đổi khí hậu, làm việc tại Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng nộp hồ sơ qua email  vietnam@Freiheit.org

Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây