Xuất khẩu khó khăn “về đích”

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương cho biết, mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 165 tỷ USD năm nay phải rất nỗ lực mới đạt được.

6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu cả nước mới đạt hơn 77,7 tỷ USD bằng 47% kế hoạch (bình quân 1 tháng đạt 12,95 tỷ USD). Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu sụt giảm trong nửa đầu năm nay là do giá và lượng xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản, khoáng sản giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tăng trưởng chủ yếu ở nhóm hàng công nghiệp chế biến.

Trong 6 tháng tiếp theo, xuất khẩu phải đạt gần 87,3 tỷ USD, bình quân 1 tháng phải đạt 14,55 tỷ USD. Đây là nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành và doanh nghiệp.