Hội thảo Quốc gia “Gắn kết bảo tồn rừng, phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo"

ThienNhien.Net – Ngày 4-6/03/2009, Tổ chức Nông Lâm Thế Giới (ICRAF), Trung Tâm Nghiên cứu Lâm nghiêp thế giới (CIFOR) và Cục Lâm Nghiệp, thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia “Gắn kết bảo tồn rừng, phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo – Các Vấn đề và Phương thức tiếp cận ở Việt Nam” tại Hà Nội.

Đây sẽ là một diễn đàn để các bên có liên quan và các chuyên gia quốc tế có thể chia sẻ các kinh nghiệm về các vấn đề, cơ hội, thách thức và các giải pháp có tính thực tiễn cho việc hài hòa hóa giữa bảo tồn và phát triển, nhằm bảo tồn rừng, cải thiện sinh kế cho các hộ gia đình làm nghề rừng và nông lâm kết hợp, đặc biệt là người nghèo.

Hội thảo là một phần của dự án “Bảo Tồn và Phát Triển tại lưu vực sông Mekong” của CIFOR và dự án “Đền đáp, sử dụng và chia sẻ đầu tư trong Chi trả các dịch vụ môi trường vì người nghèo – RUPES II” của ICRAF.

Nội dung của hội thảo diễn ra trong 3 ngày sẽ bao gồm các trình bày về các phương thức bảo tồn, bao gồm dự án MacArthur, xem xét việc hài hòa hóa giữa mục tiêu bảo tồn và phát triển trong các dự án, đi sâu vào các vấn đề chi trả các dịch vụ môi trường tiến tới xóa đói giảm nghèo và RUPES II. Ngoài ra, hội thảo sẽ có chuyến đi thăm quan thực địa.

Hiện nay, ban tổ chức hội thảo đang kêu gọi việc đăng ký giới thiệu tham luận và áp phích về các nội dung liên quan. Thời hạn đăng ký là ngày 15/01/2009.

Để biết thêm thông tin, bạn đọc có thể liên hệ: Ông Phạm Đức Thành, Tổ chức Nông Lâm Thế Giới tại Việt Nam. Mobile: + 84- 91202 8708;
Office Tel and Fax: + 84 4 62510830; Email: p.ducthanh@cgiar.org hoặc
ICRAF-Vietnam@cgiar.org.